FIRMA GEOMIAR OFERUJE WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE:


- podziałów nieruchomości,
- wyznaczania granic nieruchomości,
- sporządzania map do celów projektowych,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości (tzn. wykaz zmian),
- wytyczania budynków, budowli oraz obiektów liniowych (sieci wodociągowe, kanalizacyjne itp.)
- wykonywania inwentaryzacji powykonawczej budynku i zagospodarowania działki,
- inwentaryzacji sieci i przyłączy.

Usługi wykonujemy na terenach powiatu: Dębica, Ropczyce, Mielec.

(C)JASIŃSKA